misialala.pl

Blog tematyczny dla rodziców i dzieci

DzieciRodzice

Rodzice chrzestni – kogo wybrać?

Rodzice chrzestni – kogo wybrać?

Sakrament chrztu, to zazwyczaj pierwsza ważna uroczystość w życiu nowo narodzonego człowieka. Przygotowania do uroczystości mogą zająć nawet kilka tygodni i być bardzo stresujące dla młodych rodziców. Trzeba zorganizować poczęstunek, zaprosić gości i kupić niezbędne ubranka i akcesoria. Jednak kluczowym elementem jest wybór rodziców chrzestnych.

Kandydaci na rodziców chrzestnych

Wybór rodziców chrzestnych jest problemem, z którym muszą sobie poradzić rodzice chrzczonego dziecka. Tradycyjnie kandydatów na chrzestnych szuka się wśród najbliższej rodziny. Zazwyczaj zwraca się uwagę na ludzi młodych, którzy będą mogli wraz z rodzicami brać udział w wychowywaniu młodego człowieka. W pierwszej kolejności brane jest pod uwagę rodzeństwo rodziców. Mogą to być również bliscy kuzyni i kuzynki. Bliskie osoby dają pewność, że nawet po wielu latach będą czynnie uczestniczyć w życiu rodziny.
Zdarza się, że na rodziców chrzestnych wybierani są dziadkowie dziecka lub ktoś szczególnie zasłużony dla rodziny. Wybór danej osoby może być spowodowany chęcią zaznaczenia szacunku i podziwu dla jej postawy życiowej. W takich sytuacjach rodzic chrzestny ma być pewnym drogowskazem i wzorem do naśladowania dla dziecka.

Chrzestni wybierani spośród znajomych

Co zrobić, gdy w najbliższej rodzinie nie ma odpowiednich osób na zostanie rodzicami chrzestnymi? Trzeba ich poszukać wśród znajomych lub wśród krewnych, z którymi nie jest utrzymywany bardzo bliski kontakt. Często jedno z rodziców dziecka ma bardzo bliskiego przyjaciela, z którym czuje się na tyle związany, że chciałby zaprosić go na rodzica chrzestnego. Takie rozwiązanie jest korzystne zwłaszcza dla jedynaków lub osób pochodzących z małych rodzin.

Wymagania formalne odnośnie do rodziców chrzestnych

Rodzice chrzestni, zgodnie z wymogami kościelnymi, muszą być katolikami. W wyjątkowych przypadkach do chrztu może podawać dziecko osoba innego wyznania lub ateista, ale wymaga to specjalnej zgody proboszcza. Zgodnie z przepisami taka osoba jest świadkiem chrztu. Warto o tym pamiętać decydując się na wybór danej osoby na chrzestnego lub chrzestną.

Obowiązki rodziców chrzestnych

Przed podjęciem decyzji – rodzice chrzestni kogo wybrać, Należy wziąć pod uwagę, czy kandydaci dadzą radę spełnić swoje obowiązki. Chrzestni nie tylko mają za zadanie podać dziecko do chrztu podczas uroczystości w kościele. Ich obowiązkiem jest przejęcie opieki nad dzieckiem w momencie sytuacji kryzysowej, która może wydarzyć się w przyszłości.

Udostępnij